مراحل طراحی سایت

۱مشاوره
مشاوه در راستای شناسایی نیازها و خواسته های شما و معرفی ویژگی ها و توانمندی های ما


۲عقد قرارداد
عقد قرارداد خدمات حرفه ای طراحی وب سایت به صورت رسمی و مکتوب
همزمان با عقد قرارداد، مبلغ پیش پرداخت دریافت می شود


۳دریافت اطلاعات اولیه
دریافت فایل ها و اطلاعات مورد نیاز اولیه در راستای طراحی وب سایت از شما


۴طراحی و پیاده سازی
در این مرحله، پیاده سازی و طراحی وب سایت شروع خواهد شد


۵کنترل کیفیت
کنترل استانداردها و کیفیت وب سایت از ابعاد فنی، امنیت، عملکرد و…


۶نمایش و راه اندازی
راه اندازی وب سایت و نمایش آن به شما قبل از تبلیغات و عمومی شدن آن


۷اصلاحات نهایی
تغییرات و اصلاحات نهایی مطابق با درخواست شما


۸تسویه حساب مبلغ قرارداد
در این مرحله، تسویه حساب انجام شده و مابقی مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد


۹جلسه خصوصی آموزشی
برگزاری جلسه خصوصی آموزشی برای مدیریت وب سایت


۱۰پشتیبانی وب سایت
ما تا رسیدن شما به اهداف تان از پیاده سازی وب سایت، در کنارتان خواهیم بود
 


طراحی سایت
سوالات متداول طراحی سایت