تبلیغات

بخش وبلاگ مهمترین و پر بیننده ترین بخش یک وبسایت بوده که بهترین مکان برای درج تبلیغات می باشد. وبسایت ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تبلیغات شما را در این بخش به نمایش در خواهد آورد.

 

تبلیغات معمولی:
تبلیغاتی هستند که هر بار کاربر صفحه را مشاهده کند بطور تصادفی یک تبلیغ از لیست تبلیغ های سایت انتخاب شده و به نمایش در خواهد آمد.

تبلیغات ویژه:
برخلاف تبلیغات معمولی که انتخاب و نمایش آنها تصادفی است، تبلیغاتی هستند که با هر بار مشاهده کاربر از صفحه سایت، آن تبلیغ دیده خواهد شد و ثابت هستند.

 

تعرفه تبلیغات در وبسایت پیشرو وب (تومان)
ابعاد / نوعیکماههسه ماههشش ماههیکساله
۹۰ × ۷۲۸ (ویژه)۲۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۲۰۰۰.۰۰۰
۶۰ × ۴۸۰ (معمولی)۵۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
۶۰ × ۴۸۰ (ویژه)۱۰۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
۲۵۰ × ۳۰۰ (ویژه)۱۰۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
۲۴۰ × ۱۲۰ (معمولی)۵۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
۲۴۰ × ۱۲۰ (ویژه)۱۰۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تبلیغات متنی (noFollow)۲۰.۰۰۰۵۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰
تبلیغات متنی (Follow)۴۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۲۴۰.۰۰۰۴۸۰.۰۰۰

 
 
ads, تبلیغات اینترنتی, تجارت الکترونیک
 
 
 
هم اکنون سفارش دهید